Jogi és adatvédelmi nyilatkozat
0040 723 205 997

info@feelgoodsmart.com

                        
KAPCSOLAT
Jogi nyilatkozat

A FeelGoodSmart.com weboldal Nagy Andrea tulajdona.

A www.feelgoodsmart.com domain név alatt elérhető honlap és a weboldal összes aloldalának látogatásával, a Felhasználó elfogadja a következő feltételeket, még abban az esetben is, hogyha nem veszi igénybe a honlapon szereplő szolgáltatásokat.
1.    A www. feelgoodsmart.com weboldalon szereplő fotók, bejegyzések, védjegyek, logók, szlogenek, és bárminemű egyéb tartalom szerzői jog tárgyát és szellemi tulajdonát képezik. Ezeket másolni, módosítani, átdolgozni, más honlapokon vagy egyéb online és offline publikációkban a tulajdonos engedélye nélkül megjelentetni, illetve kereskedelmi céllal terjeszteni, értékesíteni tilos.
2.    A www.feelgoodsmart weboldalon szereplő szolgáltatások nem tartoznak az egészségügyi terápiák körébe, ezáltal nem helyettesítik a szakorvosi konzultációt, diagnózist és kezelést.
3.    A honlapon bemutatott szolgáltatásokra vonatkozó információk általános tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek személyre szabott szakmai tanácsnak. Ha a Felhasználónak szakmai útmutatásra van szüksége, direkt a szakértőkhöz kell fordulnia! Az egyes esetekben elért eredmények nem garantálják ezek megismétlődését a későbbiekben, ezek egyénileg különbözhetnek, változhatnak. A szerző nem vállal felelősséget, illetőleg nem tehető felelőssé semmilyen kárért vagy más hátrányért, amely jelen weboldalon írt bármely információ vagy javaslat alkalmazásából származik vagy származhat.
4.    A tulajdonos a honlapon szereplő szolgáltatásokat és információkat mindenféle előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja vagy felfüggesztheti. Nem vállal felelősséget, a rajta kívül álló okokból történő, jogosulatlan tartalmi változtatásokért és a honlapon történő elírásokért sem.
5.    A tulajdonos nem vállal semmiféle jótállást és garanciát a honlap biztonságáért, számítógépes kártékony programoktól való mentességéért, sem az üzemeltetésével kapcsolatos esetleges megszakításokért. Saját számítógépének vagy mobileszközének védelme a www.feelgoodsmart.com honlapot Felhasználó kötelessége.
6.    A tulajdonos nem vállal felelősséget a www.feelgoodsmart.com weboldalról direkt elérhető külső honlapok tartalmáért, információ- és adatvédelmi rendszeréért. Ugyanakkor azért sem terheli felelősség, ha más külső honlapok linkelik, vagy bármilyen módon utalnak rá.
7.    A tulajdonos jogosult jelen Jogi nyilatkozat egyoldalú megváltoztatására. A módosítások a megjelenést követően, a Felhasználó weboldalon tett első navigálása alkalmával lépnek hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a jogi nyilatkozat feltételeivel, kérjük hagyja el és ne látogassa a weboldalt.
8.    A www.feelgoodsmart.com weboldal tulajdonosa nem vállal semmiféle felelősséget a Smart támogatók által írt bejegyzésekért, információkért. Ezekért csupán a szerzőt terheli bárminemű felelősség.
9.    Jelen Jogi nyilatkozatot a megfelelő jogrendek szabályozzák. Minden olyan kérdés eldöntésében, melyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak, a megfelelő hatáskörrel rendelkező bíróságok az illetékesek.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelője, más néven az Adatkezelő a www.feelgoodsmart.com tulajdonosa.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tájékoztat arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Felvilágosít arról, hogy a Felhasználó hogyan tudja ellenőrizni az adatok pontosságát és miként kérheti ezek törlését a nyilvántartásból. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a www.feelgoodsmart.com honlapról hivatkozással érhetőek el.

Csupán olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, feldolgozáshoz, valamint felhasználásához a Felhasználó hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is:
1.    Az Adatkezelő a www.feelgoodsmart.com weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel a személyes adatokat, a következő célokra: a honlapról elérhető szolgáltatások nyújtására, kapcsolattartásra, informálásra, a honlap használatával kapcsolatos kérdések megválaszolására, hírlevelek, promóciós anyagok küldésére és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikációra.
2.    Az Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.
3.    A www.feelgoodsmart.com látogatása során, a szerveren bizonyos adatok automatikusan tárolódnak. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra.
4.    Az Adatkezelő (a tulajdonos) a www.feelgoodsmart.com weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait, melyek a látogatottságot és egyéb online marketinggel kapcsolatos analitikai adatokat mérnek. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a www.feelgoodsmart.com látogatottságát és az oldalon végzett tevékenységekről tájékoztassa az Adatkezelőt. A Google ezeket az információkat akkor jogosult harmadik személyek részére továbbítani, hogyha ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat a feldolgozásához illetékes harmadik személyek részére is továbbítani.
5.    A fentieken kívül, az Adatkezelő a személyes adatokat, abban az esetben továbbíthatja más kiválasztott Smart támogatónak/támogatóknak, amennyiben a Felhasználó valamelyik egyéb, Smart támogató/támogatók által biztosított szolgáltatást/szolgáltatásokat igényelte. A Felhasználó, -amennyiben az egyéb szolgáltatásokat kiválasztva küldte el személyes adatait,- hozzájárul, hogy az Adatkezelő a kiválasztott Smart támogatónak/ámogatóknak is átadja az önként rendelkezésre bocsájtott adatokat.
6.    Az Adatkezelő amennyiben a fenti személyeken túl az adatokat mások részére is továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
7.    Az Adatkezelőnek nem áll szándékában 18 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot kérni. Amennyiben 18 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el az Adatkezelőnek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen dokumentum 9. pontjában leírt módon fordulhat az Adatkezelőhöz. Ebben az esetben az Adatkezelő a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.
8.    Az Adatkezelő, a honlap használatának megkönnyítése céljából „cookie”-kat használ.  A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. A www.feelgoodsmart.com honlapon használt „cookie”-k a Felhasználó személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-k telepítését a merevlemezre. A tárolt „cookie”-k bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével. Külső szolgáltatók adatkezelésére, az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
9.    Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat az Adatkezelő törli a nyilvántartásából. A Felhasználó is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, e-mailben (newsletter@feelgoodsmart.com) tud kapcsolatba lépni a weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni a Felhasználó adataival kapcsolatban szintén a fenti elérhetőségeken lehet.
10.    A Felhasználó bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy a továbbiakban ne küldjön számára Hírlevelet. A Felhasználó bármikor leíratkozhat a hírlevélről, magyarázat és megszorítások nélkül, a hírlevelek alján található leiratkozás szövegrészre kattintva, vagy a newsletter@feelgoodsmart.com e-mail címen jelezve szándékát. Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. Ha a hozzájárulás visszavonása csak a Hírlevél küldésére vonatkozik, akkor az Adatkezelő a honlap szolgáltatásainak nyújtása érdekében a továbbiakban is illetékes kezelni a Felhasználó adatait.
11.    A weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc. által működtetetett Plug-in bővítmények. Ilyen Plug-in bővítmény például a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a Felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a Felhasználó képernyőjén. A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.
12.    A tulajdonos jogosult jelen Adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú megváltoztatására. A módosítások a megjelenést követően, a Felhasználó weboldalon tett első navigálása alkalmával lépnek hatályba.
13.    Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a megfelelő jogrendek szabályozzák. Minden olyan kérdés eldöntésében, melyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak, a megfelelő hatáskörrel rendelkező bíróságok az illetékesek.


0040 723 205 997

info@feelgoodsmart.com

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
Ok